Close

Contributie

Het jaar is verdeeld in 10 (maandelijkse) termijnen, waarbij alleen de maanden juli en augustus niet meetellen voor de contributie. Elke maand wordt een factuur per e-mail (bij automatische incasso) of per post verstuurd (zonder incasso). Indien u (nog) geen machtiging heeft gegeven voor automatische incasso dient u de contributie binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Mocht het voorkomen dat een automatische incasso wordt gestorneerd op uw bankrekening dan dient u dit zelf zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen zelf over te maken onder vermelding van het factuur nummer.

 

Tarieven Z&PC de Inktvis    
  per termijn per jaar
Zwemles 31,50 315,00
Recreanten tot 12 jaar 17,00 170,00
Recreanten vanaf 12 jaar 18,50 

185,00

Selectie tot 12 jaar

 21,00 210,00
Selectie vanaf 12 jaar 23,00 230,00
Waterpolo tot 12 jaar 21,00 210,00
Waterpolo vanaf 12 jaar 23,50 235,00
Banen zwemmen 10,00 100,00
Studentenlidmaatschap *53,50 35,00
Extra activiteit (zwemvaardigheid) 5,00 50,00
Instroom selectie 19,00 190,00
     
Bondscontributie KNZB *140,50 40,50
Startvergunning tot 12 jr *28,40 8,40
Startvergunning vanaf 12 jr *242,05 42,05
Inschrijfkosten *320,00 20,00
Administratiekosten factuur *42,50 2,50

*1)  Bondscontributie KNZB: Alle leden van de Z&PC de Inktvis zijn ook lid van de KNZB en betalen daarvoor jaarlijks bondscontributie. Dit wordt bij de eerste termijn van het jaar of eerste termijn van het lidmaatschap in rekening gebracht. Hierbij wordt voor het gehele jaar betaald, restitutie is bij de KNZB niet mogelijk.

*2)  Startvergunning KNZB: Leden die op zwem- of polowedstrijden uitkomen dienen een KNZB startvergunning te hebben. Dit wordt bij de eerste termijn van het jaar of eerste termijn van het lidmaatschap in rekening gebracht. Hierbij wordt voor het gehele jaar betaald, restitutie is niet mogelijk.

*3)  Inschrijfkosten: Bij inschrijving zullen éénmalig €20,- inschrijfkosten in rekening gebracht worden.

*4)  Administratiekosten factuur: Indien er geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven ontvangt u elk termijn een factuur per post die binnen 14 dagen per bank betaald moet worden. Voor deze handmatige facturen wordt € 2,50 administratiekosten per factuur berekend.

*5)  Studentenlidmaatschap: Indien een student altijd lid is geweest van onze vereniging en ivm studie ver buiten het normale bereik van het zwembad verhuist dan kan men lid blijven, weliswaar zonder recht op training, maar wel met de mogelijkheid om wedstrijden te blijven zwemmen en een incidentele training te bezoeken die per training berekend zal worden.

Een achterstand in de contributie heeft de volgende consequenties:

1 termijn achterstand:€ 2,50 boete i.v.m. administratiekosten
2 termijnen achterstand:€ 5,00 boete en schorsing van trainingen of zwemles (wij geven dit door aan de trainer/afdeling zwemles) totdat de contributie is voldaan
3 termijnen achterstandlid wordt tijdens de eerstvolgende jaarvergadering voorgedragen voor royement van het lidmaatschap van de vereniging; tevens wordt een incassobureau ingeschakeld.

 

Beëindigen lidmaatschap

Er kan maandelijks opgezegd worden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Dat wil zeggen opzegging dienen schriftelijk of per e-mail 1 maand voor het begin van de volgende maand, bij de ledenadministratie te geschieden. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd en wegblijven bij lessen of trainingen of behalen van diploma zijn ook geen opzegging!

Vermeld bij de opzegging wel het lidmaatschapsnummer (te vinden op de factuur). De opzegging is definitief zodra een bevestiging van de ledenadministratie ontvangen is.

Het e-mail adres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@zpcdeinktvis.nl