Close

Corona nieuws

Huidige situatie:

 

Vanaf woensdag 19 mei 2021 zullen een groot gedeelte van de verenigingsactiviteiten van Z&PC de Inktvis weer opgestart worden. 

Er geldt wel een maximaal aantal zwemmers wat we kunnen toelaten op de verschillende training. Mede hierom zullen we weer met inschrijving werken. Vanaf week 21 kan je je via de site online aanmelden. Dit is niet nodig voor de zwemlessen en zwemvaardigheid.

De volwassen waterpolotrainingen zullen zwemtrainingen worden omdat binnen de huidige maatregelen een waterpolotraining niet mogelijk is. De jeugd krijgt wel een waterpolotraining.


Er gelden wel een aantal maatregelen:

– Mondkapje is verplicht (niet voor kinderen)

– Er is een gezondheidscheck en registratie bij binnenkomst

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

– Blijf thuis bij verkoudheid/griepklachten

– Volg de aangegeven routes

– Kleedkamers zijn beperkt beschikbaar, laat geen kleding achter in de kleedkamers

– Trek thuis alvast de badkleding aan en kom (indien mogelijk) in makkelijke kleding (badjas)

– De douches mogen niet gebruikt worden

– Ouders/verzorgers wachten buiten, er mag 1 ouder mee naar binnen om kinderen te helpen omkleden. 

– Tijdens de zwemles/zwemtraining moet ook deze ouder buiten wachten.

– Ouders/verzorgers mogen niet mee naar het bad

 

 

Hieronder kunt u onze eerdere berichtgeving omtrent corona terug vinden: 

Vanaf woensdag 17 maart 2021 zullen de zwemlessen van Z&PC de Inktvis weer opgestart worden. De overige verenigingsactiviteiten kunnen nog niet op gestart worden i.v.m. de huidige coronamaatregelen.

Er gelden wel een aantal maatregelen:

– Mondkapje is verplicht (niet voor kinderen)

– Er is een gezondheidscheck en registratie bij binnenkomst

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

– Blijf thuis bij verkoudheid/griepklachten

– Volg de aangegeven routes

– Kleedkamers zijn beperkt beschikbaar, laat geen kleding achter in de kleedkamers

– Trek thuis alvast de badkleding aan en kom (indien mogelijk) in makkelijke kleding (badjas)

– De douches mogen niet gebruikt worden

– Ouders/verzorgers wachten buiten, er mag 1 ouder mee naar binnen om te helpen omkleden. 

– Tijdens de zwemles moet ook deze ouder buiten wachten.

– Ouders/verzorgers mogen niet mee naar het bad

 

Update 8-3-2021
Vandaag is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat zwemlessen vanaf 16 maart weer mogen beginnen. Op dit moment zijn wij aan het bekijken wat dit voor ons betekent. Blijf onze website in de gaten houden voor verdere updates.

 Op 17 november is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat zwembaden weer open mogen. Z&PC de Inktvis hoopt in de loop van 18 november te horen te krijgen of het zwembad in Hoogezand ook weer open gaat. Voor nu gaan wij daar alvast vanuit en bereiden wij ons daar op voor. Dit betekend ook dat de inschrijving alvast weer wordt geopend. Dit is daarom ook onder voorbehoud. De maatregelen de 2 weken geleden golden tijdens de trainingen gelden nu weer.


 

Bericht van 03-11-2020Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Hierbij delen we jullie mee, dat in verband met de verzwaring van de lockdown, het zwembad de komende 2 weken gesloten wordt. Morgenavond is er nog zwemles en zwemvaardigheid, maar daarna zijn er vanaf donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november geen trainingen en lessen.Bij de inning van de contributie voor de maand december wordt er rekening mee gehouden, dat er nu niet getraind kan worden en geen zwemlessen gevolgd kunnen worden.We houden de berichtgeving van de Rijksoverheid en de gemeente in de gaten en we houden jullie op de hoogte.Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur


 

Bericht van 16-10-2020Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Hierbij informeren we jullie over hoe de trainingen en lessen in de komende weken gehouden gaan worden. We hebben vandaag uiteindelijk bericht gekregen van de gemeente over het gebruik van het zwembad.We kunnen met een aantal maatregelen de komende weken doorgaan met de trainingen en lessen. Vanavond kan er ook getraind worden. Er worden instructies gegeven bij de ingang.De maatregelen zijn als volgt:

  • Alle trainingen en lessen gaan door volgens het gebruikelijke schema;
  • Er wordt weer gewerkt met inschrijving voor de zwemtrainingen (vanaf maandag 19 oktober), zoals we dat in mei en in juni ook gedaan hebben. Het inschrijven voor de trainingen gaat via onze website (https://zpcdeinktvis.nl) . Vanwege het afstand houden zal er vooral op de dinsdagavond en vrijdagavond beperkter plek zijn;
  • De gebruikelijke maatregelen (zoals 1,5 m1 afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, thuisblijven bij gezondheidsklachten, gebruik maken van de aangegeven looproutes) blijven van kracht;
  • De kleedkamers en de toiletten zijn te gebruiken, zoals we deze de afgelopen weken ook hebben gebruikt (instructieborden in het zwembad volgen, thuis alvast de badkleding aantrekken);
  • De douches zijn niet beschikbaar;
  • Volwassenen dienen zowel “op het droge” als in het water afstand te houden. Jeugd tot met 17 jaar hoeft tijdens het zwemmen geen afstand te houden. Na het sporten moet jeugd van 13 tot en met 17 jaar wel weer 1,5m afstand houden;
  • De trainers geven de nodige instructies met betrekking tot de indeling van het bad ten behoeve van het afstand houden (bijvoorbeeld over de baanindeling);
  • Publiek en ouders mogen nog steeds niet kijken in de zwemzaal;
  • De kantine bij het zwembad is gesloten (De ruimte kan wel worden gebruikt als ruimte om kort te wachten);
  • In de hal, gangen, kleedkamers en in de zwemzaal dient een mondkapje te worden gedragen (tijdens het zwemmen zelf en in het bassin hoeft natuurlijk geen mondkapje te worden gedragen).

We hopen jullie hiermee duidelijk te hebben geïnformeerd over de wijze waarop we kunnen blijven trainen en lessen kunnen houden. Bij vragen/opmerkingen, zouden we jullie willen vragen contact met ons op te nemen via bestuur@zpcdeinktvis.nl.We zijn blij, dat we met inachtneming van de genoemde regels door kunnen gaan. Met zijn allen gaan we er voor zorgen, dat we veilig kunnen blijven zwemmen en waterpoloën.Met vriendelijke groet, Z&PC De InktvisHet Bestuur


 

Bericht van 13-10-2020
Beste leden, ouder/verzorgers van jeugdleden,Vandaag ontvingen wij het bericht van onze collega zwemvereniging THOR, dat zij een zwemmer hebben, die positief is getest op corona. Deze zwemmer is ook aanwezig geweest bij de zwemwedstrijd van 3 oktober in Hoogezand en op 4 oktober bij de LAC wedstrijd in Leeuwarden. De GGD heeft aangegeven dat de zwemmer op het moment van de wedstrijd besmettelijk was.De zwemmers en vrijwilligers, die aanwezig waren bij de zwemwedstrijd van 3 oktober hebben een mail van ons gehad. Hierin staat de oproep, dat ze alert moeten zijn en dat ze bij klachten aan de bel moeten trekken.Met vriendelijke groet,Het bestuurZ&PC de Inktvis


 

Bericht van 25 mei 2020Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Wij kunnen jullie mededelen dat we een deel van onze verenigingsactiviteiten weer gaan opstarten vanaf donderdag 28 mei. Helaas kunnen we door de richtlijnen van het RIVM niet al onze activiteiten verantwoord opstarten, dit heeft ook te maken met de belastbaarheid van onze vrijwilligers en trainers. Hierom hebben wij hieronder aangegeven per zwemafdeling welke activiteiten we wel en welke activiteiten we niet zullen opstarten.Alle trainingen zullen op inschrijving zijn. Op de website is te vinden hoe je je kan inschrijven. Pas als je een bevestiging hebt over de mail kan je deelnemen aan een training. Er is een maximum aantal deelnemers aan trainingen i.v.m. de genomen maatregelen.Ook is op de website ons coronaprotocol te vinden. Dit protocol dient gevolgd te worden tijdens de genoemde activiteiten.Test avond:Op dinsdag 26-05-2020 gaan we testen of alles werkt zoals wij graag willen.Dit betekent dat we om 18:45 uur beginnen met de selectie en de masters/recreanten volwassenen.Opgave voor morgenavond kan via onze websiteWedstrijdzwemmen:
Voor het wedstrijdzwemmen gaan we een groot gedeelte van de trainingen weer opstarten. Hieronder is in het schema aangegeven welke groepen met welke trainingstijden weer gaan starten.

ZwemgroepDagTijd
Selectie/masters/recreanten volwassenmaandag18:00 – 19:00
Recreanten jeugddinsdag18:00 – 18:45
Selectie/masters/recreanten volwassendinsdag18:45 – 19:45
Selectie/masters/recreanten volwassendinsdag19:45 – 20:45
Selectie/masters/recreanten volwassendonderdag18:00 – 19:00
Recreanten jeugd 1vrijdag18:00 – 18:30
Recreanten jeugd 2vrijdag18:30 – 19:30
Selectie/masters/recreanten volwassenvrijdag18:00 – 19:00

Waterpolo:
Voor de waterpolo gaan we ook een gedeelte van de trainingen weer opstarten. De waterpolo jeugd (<12 jaar) gaat weer gewoon waterpolotraining volgen. De volwassen waterpolo bieden wij een zwemtraining aan. Een gewone waterpolotraining is door de richtlijnen helaas niet mogelijk. Hieronder is in het schema aangegeven welke groepen met welke trainingstijden weer gaan starten.

ZwemgroepDagTijd
Waterpolo jeugdmaandag18:00 – 19:00
Waterpolo volwassendinsdag20:45 – 22:00
Waterpolo jeugddonderdag18:00 – 19:00

Zwemles:
Helaas kunnen wij op dit moment de zwemlessen nog niet weer opstarten. We kunnen op dit moment met de huidige richtlijnen van het RIVM geen zwemlessen aanbieden. Met name de afstand tussen de kinderen en de lesgevers kunnen wij niet garanderen. We houden de berichten van het RIVM in de gaten en mochten er veranderingen in plaats vinden zullen we de situatie opnieuw bekijken.Er is een groep die zou afzwemmen toen de coronamaatregelen van kracht werden. Wij zijn aan het kijken wat we voor deze groep kunnen betekenen. De betrokkenen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.Belangrijk!
Lees voordat je naar de training komt, goed het protocol door! Hieronder alvast een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden.
– Doe thuis alvast je badkleding onder je normale kleding aan
– Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training
– Badslippers zijn verplicht
– De toiletten zijn niet beschikbaar, ga thuis voordat je weggaat naar het toiletWe hopen op deze manier op een veilige en verantwoorde wijze onze sport weer te kunnen uitoefenen. We hopen op ieder zijn medewerking en begrip.Met vriendelijke groet,Z&PC De InktvisHet Bestuur


 

Bericht van 12 mei 2020
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Op 6 mei na de persconferentie hebben wij vernomen dat de binnenbaden weer geopend mogen worden vanaf 11 mei. Op dit moment is het zwembad helaas nog niet geopend in Hoogezand. Hierdoor kunnen wij op dit moment onze verenigingsactiviteiten nog niet weer opstarten. We zijn achter de schermen al wel druk bezig met het opstellen van protocollen mocht het zwembad wel weer open gaan. Zodra er nieuwe informatie is zullen wij dit met jullie delen.Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur 


 

Bericht van 8 april 2020
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Hierbij delen we jullie mee, dat alle verenigingsactiviteiten langer worden opgeschort tot en met in ieder geval 3 mei (de laatste dag van de meivakantie) Het kan zijn, dat na 3 mei de periode, waarin er geen verenigingsactiviteiten zijn, wordt verlengd. Wij informeren jullie na 21 april of er vanaf 4 mei weer gezwommen en aan waterpolo gedaan kan worden of dat de opschorting langer duurt.Dit seizoen worden er verder geen zwem- en waterpolowedstrijden meer gehouden.Tot slot delen we jullie mee, dat, zo lang de opschorting van de verenigingsactiviteiten duurt (vanaf april) geen contributie in rekening wordt gebracht. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via de mail, via de website en via onze sociale media.Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur 


 

Bericht van 8 april 2020
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Hierbij delen we jullie mee, dat alle verenigingsactiviteiten langer worden opgeschort tot en met in ieder geval 3 mei (de laatste dag van de meivakantie) Het kan zijn, dat na 3 mei de periode, waarin er geen verenigingsactiviteiten zijn, wordt verlengd. Wij informeren jullie na 21 april of er vanaf 4 mei weer gezwommen en aan waterpolo gedaan kan worden of dat de opschorting langer duurt.Dit seizoen worden er verder geen zwem- en waterpolowedstrijden meer gehouden.Tot slot delen we jullie mee, dat, zo lang de opschorting van de verenigingsactiviteiten duurt (vanaf april) geen contributie in rekening wordt gebracht. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via de mail, via de website en via onze sociale media.Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur 


 

Update 16 maart 2020:
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,Afgelopen donderdag hebben we jullie geïnformeerd, dat onze trainingen en lessen niet doorgaan tot en met 31 maart 2020. Hierbij delen we jullie mee, dat in verband met de situatie omtrent het Corona virus, de periode zonder trainingen en lessen wordt verlengd tot en met 6 april. Ook zijn er tot en met 6 april geen wedstrijden.Verder delen we jullie mee, dat het afzwemmen van 18 maart aanstaande en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 maart ook niet doorgaan. Het afzwemmen en de ALV worden verplaatst. Wanneer het als nog doorgaat, dat weten we nog niet. Dat hangt af van het verdere verloop van de situatie rondom het Corona virus.We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via de mail, via de website en via onze sociale media.Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur
 


 

Bericht van 12 maart 2020:
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden van Z&PC De Inktvis,Om mee te werken aan de beperking van de verspreiding van het Corona virus, heeft het bestuur, mede op advies van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), besloten om alle trainingen en zwemlessen per direct en t/m 31 maart af te gelasten. Er worden in de periode tot en met 31 maart ook geen zwem- en waterpolowedstrijden gehouden. Via deze link is het bericht van de KNZB te lezen.Wij hebben mede besloten om de trainingen en zwemlessen op te schorten, omdat in Sportcomplex De Kalkwijck op dezelfde tijd als onze lessen en trainingen, ook diverse andere activiteiten plaatsvinden. In het gebouw houden meerdere verenigingen hun trainingen en wedstrijden. Hierdoor is er snel contact mogelijk tussen onze leden en de vele andere bezoekers van het Sportcomplex wat verspreiding van, en besmetting met, het Corona virus mogelijk maakt.Wij betreuren het dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar we kunnen niet veel anders in het licht van de huidige situatie. Met vriendelijke groet,
Z&PC De Inktvis
Het Bestuur