Corona protocol zwemtrainingen V2.2

Inleiding

Het “Coronaprotocol zwemtrainingen” is opgesteld om zwemmers, trainers, vrijwilligers en bestuurders van Z&PC de Inktvis handvaten te bieden om op een veilige en verantwoorde wijze de zwemtrainingen weer te hervatten. Dit protocol is geschreven aan de hand van het “protocol verantwoord zwemmen” wat is opgesteld door de zwembadbranche, KNZB en andere partijen. Het actuele protocol is te downloaden via https://water-vrij.nl/organisaties/.

Wij vragen aan alle betrokkenen van de zwemtrainingen (zwemmers, trainers, vrijwilligers) kennis te nemen van dit protocol en hierna te handelen. Ook vragen wij de ouders/verzorgers van kinderen om dit protocol door te nemen en met uw kind te bespreken.

De algemene zaken omtrent corona (zoals 1,5 meter regel, ziekte en niezen) verwijzen wij u door naar het “protocol verantwoord zwemmen”. Deze zullen niet volledig worden toegelicht in dit protocol.

Het bestuur hoopt dat we op deze manier en met deze maatregelen weer op een veilige manier onze sport te kunnen hervatten. We rekenen op ieders medewerking.

Het bestuur zal regelmatig blijven toetsen of er voldaan wordt aan de eisen van het corona protocol zwemtrainingen. Het bestuur kan tussentijds het protocol aanpassen mocht hier aanleiding toe zijn. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via de mail en/of de website. Mochten er vragen zijn over het corona protocol zwemtrainingen, kan er contact opgenomen worden via bestuur@zpcdeinktvis.nl

Algemeen

 • Er is besloten dat er maximaal 30 personen in het zwembad aanwezig mogen zijn, inclusief de trainers.
 • Tijdens de training dienen de aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke en de trainers opgevolgd te worden. Hierin is geen ruimte voor discussie.
 • Ten alle tijden dienen de aanwijzingen van het personeel van sportcentrum de Kalkwijck opgevolgd te worden.
 • Ouders mogen niet naar binnen en dienen kinderen alleen af te zetten voor het zwembad.
 • Kom zoveel als mogelijk met eigen vervoer.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training.
 • De trainingstijden kunnen aangepast worden i.v.m. het wisselen van de verschillende groepen. De actuele trainingstijden zullen gepubliceerd worden op de website https://zpcdeinktvis.nl/main/
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en hoest en nies in je elleboog. Volg de adviezen op van het RIVM
 • Blijf thuis als jij of een huisgenoot een van de volgende symptomen vertoond: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
 • Blij thuis als je in contact bent geweest die positief getest is op het coronavirus.
 • Ga voordat je van huis gaat naar het toilet. De toiletten in het zwembad zijn niet beschikbaar.
 • Was je handen voordat je van huis weggaat.
 • Doe thuis alvast je badkleding aan onder je gewone kleren. Het omkleden in het zwembad moet tot het minimum beperkt worden.
 • De douches zijn deels beschikbaar. Zorg dat je kort doucht en daarna gelijk de zwemzaal verlaat.
 • Het gebruik van badslippers in de zwemzaal is verplicht!
 • Tijdens de trainingen zin de EHBO-voorzieningen toegankelijk, ook de AED. De trainers weten waar deze middelen te vinden zijn.

Voorbereiding

 • Zwemmers dienen zich online aan te melden voor een zwemtraining. Dit geschiedt middels een Microsoft forms formulier. Zo is van tevoren duidelijk welke zwemmer wanneer komt en hoeveel mensen aanwezig zijn in het zwembad.
 • Er mogen maximaal 25 zwemmers deelnemen aan een zwemtraining.
 • Zwemmers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden tenzij ze jonger dan 12 jaar zijn.
 • Zwemmers dienen vooraf kennis te hebben genomen van het corona protocol zwemtrainingen.
 • Voorafgaand aan de training moet duidelijk zijn welke trainer er aan het bad staat. Deze dient ook vooraf geïnstrueerd te zijn over de regels in het zwembad en op welke manier er training gegeven mag worden.
  Tevens moet het bad geschikt gemaakt worden voor de training:
  • Bij training in de lengte: lijnen als baanscheiding.
  • Bij training in de breedte: plaatsen van pylonnen op 2 meter afstand, op de badrand aan beide (lange) zijden van het zwembad. Deze fungeren als start- en richtpunt van de zwemmer.  
 • Er geldt een eenrichtingsverkeer in het zwembad dit is duidelijk gemaakt doormiddel van pijlen en bordjes. Deze moet door iedereen gevolgd worden. De zwemmers dienen om te kleden in de wisselcabines en daarna kunnen ze de zwemzaal bereiken via de doorgang bij de douches. De zwemmers dienen hun spullen mee te nemen naar de zwemzaal en deze op de aangegeven plaatsen neerleggen. De zwemzaal kan weer verlaten worden door de gele deur.

Ontvangst

 • Er is 1 persoon die de zwemmers ontvangt in de hal. Deze controleert of deze persoon is aangemeld voor de training en legt ze het vervolg uit. De zwemmers dienen in de wisselcabines om te kleden en de kleding mee te nemen naar de zwemzaal, daarna dienen ze door de doorgang bij de douches de zwemzaal te betreden en op de aangegeven plaatsen de spullen neer te leggen.
 • De zwemmers worden voorafgaand aan hun bezoek gevraagd om hun handen te desinfecteren.
 • Het is niet toegestaan dat ouders en/of begeleiders meegaan naar binnen.

Tijdens de training

 • Tijdens de training moet erop toegezien worden dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt (ook in het water) tenzij het gaat om zwemmers jonger dan 12 jaar.
 • De hulpmiddelen die nodig zijn voor de training (plankje, pull-boy, etc) dienen voorafgaand aan de training op de kant neergelegd te worden (ver genoeg uit elkaar). De plankjes en overige materialen van het zwembad zullen niet beschikbaar zijn. Iedere zwemmer dient dus zijn eigen materiaal mee te brengen.
 • Bij de training in de Lengte:
  De zwemmers hebben van tevoren te horen gekregen op welke baan ze moeten zwemmen. De zwemmers van baan 1 en 5 starten aan startblokzijde, de zwemmers van baan 3 starten aan overkantzijde.
  De zwemmers zwemmen op de ene baan heen en op de ander baan terug. (Vb. de zwemmers van baan 1 zwemmen op baan 1 heen en op baan 2 terug.
  Inhalen is niet toegestaan!
 • Bij de training in de breedte:
  Iedere zwemmer krijgt een pylon toebedeelt die als richtpunt voor zijn/haar ‘baan’ functioneert. Iedere zwemmer zwemt dus binnen zijn/haar ‘baan’ heen en weer.
 • Na iedere opdracht wachten de zwemmers op instructie van de trainer. Hierbij dienen ze 1,5 meter uit elkaar te hangen. Dit is ook het feedback moment.
 • Tijdens de training wordt er niet aan de kant gehangen. Als een zwemmer het niet vol kan houden of even pauze moet nemen, dient de zwemmer het water te verlaten.
 • De trainer mag niet over de kant leunen/boven de zwemmer hangen om opdrachten te geven. Dit dient de trainer op een veilige afstand te doen.
 • De trainers mogen rond het bad lopen tijdens de training, maar moeten hierbij uitkijken dat ze 1,5 meter van elkaar blijven.

Na de training

 • Er mag gebruik gemaakt worden van de douches, maar ik hier moet de 1,5 meter gewaarborgd zijn. Tussen iedere douche moet één lege douche aanwezig zijn. Douche niet onnodig lang.
 • De zwemmers dienen zich om te kleden in de groepskleedruimtes en dienen hierbij 1,5 meter afstand te bewaren,
 • Na het omkleden dienen de zwemmers het sportcentrum meteen weer te verlaten via de aangegeven route.

Wijzigingen:

Versie 1.0: basis versie (niet vastgesteld)

Versie 2.0: lay-out veranderd en een aantal tekstuele veranderingen (vastgesteld)

Versie 2.1: protocol voor breedte training toegevoegd (vastgesteld)

Versie 2.2: het gebruik van de douches is toegestaan (vastgesteld)

Reacties gesloten

 • Sponsoren