Nieuwsbrief zwemles april 2015

Mailadres: zwemles@zpcdeinktvis.nl
Voor vragen omtrent contributie:  ledenadministratie@zpcdeinktvis.nl

 

HOERA

Er werd ook weer, met succes, afgezwommen voor diploma A en B.

Diploma A:
Daphne Saglam
Deon Gottlieb

Diploma B:
Jannieck Heikens
Teun Cruiming

Op 1 april werd afgezwommen voor diploma C.
Paulien Oldenzeel en Luisa van der Molen maakten deze dag hun zwemABC compleet.

Jammer genoeg  zijn nog teveel ouders van mening, dat de zwemlessen voor diploma C niets toevoegen aan de zwemvaardigheid van hun kinderen. Dit is echter niet waar!!!
Het lespakket van het zwemABC is op elkaar afgestemd. In de lessen voor diploma C wordt een groot deel ingeruimd voor de redzaamheid in het water in bijzondere omstandigheden. Pas na het behalen van het gehele zwemABC is uw kind volledig vertrouwd in het water!!
Er is geen wachttijd voor de zwemlessen voor diploma C. Over het algemeen kunnen de kinderen na 3 á 4 maanden hiervoor afzwemmen.

Het diplomazwemmen voor de komende periode is op zaterdag 25 april 2015.

Aanbieding:

Heeft uw kind bij Z&PC De Inktvis zijn/haar zwemABC gehaald en wil hij/zij verder met zwemmen? Dan hoeft de eerste maand géén contributie te worden betaald als uw kind binnen 2 weken na het diplomazwemmen gaat zwemmen bij onze recreatieve afdeling of bij de waterpolopupillen!!!!

ZWEMLESVRIJWILLIGERS

Om goed les te kunnen geven, hebben wij veel mensen nodig die zwemles willen geven.

Lijkt u dit leuk om te doen, geef u dan op bij Immy Nieweg of Gerrie Mulder. Wij begeleiden u om op termijn zelfstandig een groep zwemles te kunnen geven.

Voor uw vragen over de zwemlessen kunt u vanaf nu terecht bij Gerrie Mulder.

VERVALLEN ZWEMLESSEN:

Op zondag 5 april is er geen zwemles ivm Pasen.
Op zondag 24 mei vervalt de zwemles ivm Pinksteren.

BADINDELING EN KLEDINGSEISEN (ZONDAGLESSEN)
De kinderen van bad 1 tot en met bad 6 zwemmen op  de zondag met een T shirt over hun badkleding. In bad 7 zwemmen de kinderen met T shirt én korte broek. In bad 8 komen daar nog schoenen bij. Voor de lessen voor het diploma B zwemmen de kinderen in een shirt met lange mouw, lange broek (lengte:tot op de enkels, geen legging) en schoenen. Voor diploma C dragen de kinderen daarover nog een regenjas. Klik hier voor de badindeling.

KIJKLES
De eerstvolgende kijklessen zijn op 12 april en 31 mei a.s. a.s.
Ten behoeve van de kijkles zullen er slofjes worden verkocht. De kosten zijn € 0,20 per paar. Wilt u svp gepast betalen?
Verzoek: geen stoelen op het smalle stuk  tussen de badmeesterpost en glijbaan. Dit in verband met de veiligheid.

CONTRIBUTIEBETALING

Helaas zijn er nog steeds kinderen, waarvan de ouders  de contributie (nog) niet hebben betaald.
Enkele kinderen zijn al geschorst van de zwemles, andere kinderen kunnen niet afzwemmen omdat eerst de contributie moet zijn voldaan.
Heeft u een achterstand in de betaling van de zwemlescontributie neemt u dan contact op met onze ledenadministratie, email adres zie bovenaan deze nieuwsbrief.
Zij kunnen u helpen om eventueel een betalingsregeling te treffen.

HUISREGELS ROND DE ZWEMLESSEN

  • Voor de ouders is het tijdens de lessen niet toegestaan (tenzij om dringende redenen en na overleg met de zwemleiding) om in de zwemzaal aanwezig te zijn. Wilt U voor de les en einde les wachten achter de afscheiding in de gang.
  • Indien u vragen of opmerkingen heeft over de vorderingen van uw kind, of over de zwemlessen in het algemeen, bent u voor(1e halfuur) of na(2e halfuur) de les van harte welkom.
  • Het is de bedoeling dat vaders hun kinderen omkleden in de heren-groepskleedruimte en dat de moeders hun kinderen omkleden in de dames-groepskleedruimte.
  • Het is niet toegestaan om kleding in de kleedcabines (kleine kleedhokjes) te laten hangen.

Hierdoor zijn de kleedhokjes ook beschikbaar voor andere gebruikers.

  • Op zondag is het niet toegestaan om gebruik te maken van de baby-kleedcabines. Deze cabines dienen vrij te blijven voor de betreffende doelgroep.
  • Indien u op zondagochtend aansluitend aan de zwemles met uw kind(eren) gaat vrij zwemmen, mogen de kinderen niet zonder begeleiding in de zwemzaal zijn. U wordt verzocht hen bij de douches op te halen en onder uw toezicht te houden.
  • Heeft u of uw kind iets laten liggen tijdens de zwemles? Wellicht is het door ons gevonden!

Vraag hiernaar voor of na afloop van de zwemles.

Tot slot nog een algemene opmerking:

  • Tijdens de zwemlesuren is het sportcomplex voor iedereen vrij toegankelijk. Er wordt zo nu en dan kleding uit de groepskleedruimtes en omkleedcabines gestolen. Doe de kleding daarom in een tas en neem het mee.
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten

  • Sponsoren