Zwemles nieuws

Op 20 augustus zijn wij weer met frisse moed gestart met het nieuwe seizoen. De kinderen hebben alweer hun eerste zwemlessen gehad. Hier en daar is wel duidelijk dat er in de vakantie wat vaardigheden zijn weggesleten. Gelukkig pakken de meeste kinderen toch wel snel de draad weer op. Ook zijn wij blij dat de bodem in het wedstrijdbad weer functioneert. Het bad kan nu weer ten volle worden benut. Naar aanleiding van een ongeluk is besloten dat tijdens het verstellen van de hoogte van het doelgroepen(warmwater)bad iedereen het water moet verlaten. Daarom stoppen de lessen 3 minuten eerder (1e halfuur) en beginnen 3 minuten later (2e halfuur).

AGENDA
Kijkles (altijd op zondag): 7 september, 19 oktober en 30 november.
Ten behoeve van de kijkles zullen er slofjes worden verkocht. De kosten zijn € 0,20 per paar. Wilt u svp gepast betalen?
Verzoek: geen stoelen op het smalle stuk tussen de badmeesterpost en glijbaan. Dit in verband met de veiligheid.

WIE ZIJN ER ONLANGS AFGEZWOMMEN?

Op 16 april voor diploma C:
Ziva Swart,
Sophia Kadi-Haja
Pepijn Folkersma
Martijn Klok
Jasmiijn Imbos
Brian HarmsOp 3 mei 2014 voor diploma B:
Delano Bakker
Marit Oorburg
Lisa Kuipers
Ivan Speijer
Tim Nijburg
Op 11 juni voor diploma C:
Delano Bakker
Ivan Speijer
Thijs Loots
Marit OorburgOp 28 juni voor diploma A:
Yara Sportel
Milan van der ZwaagDiploma B:
Sophie Willebrands
Delano Hut
Jordau van der Spek

ZWEMLESVRIJWILLIGERS
Om goed les te kunnen geven, hebben wij veel mensen nodig die zwemles willen geven.
Lijkt u dit leuk om te doen, geef u dan op bij Immy Nieweg of Gerrie Mulder. Wij begeleiden u om op termijn zelfstandig een groep zwemles te kunnen geven.

HUISREGELS ROND DE ZWEMLESSEN

  • Voor de ouders is het tijdens de lessen niet toegestaan (tenzij om dringende redenen en na overleg met de zwemleiding) om in de zwemzaal aanwezig te zijn. Wilt u voor de les en na de les wachten achter de afscheiding in de gang.
  • Indien u vragen of opmerkingen heeft over de vorderingen van uw kind, of over de zwemlessen in het algemeen, bent u voor (1e halfuur) of na (2e halfuur) de les van harte welkom.
  • Het is de bedoeling dat vaders hun kinderen omkleden in de heren-groepskleedruimte en dat de moeders hun kinderen omkleden in de dames-groepskleedruimte.

Tevens willen wij de aandacht vestigen op het volgende:

  • Het is niet toegestaan om kleding in de kleedcabines (kleine kleedhokjes) te laten hangen. Hierdoor zijn de kleedhokjes ook beschikbaar voor andere gebruikers.
  • Op zondag is het niet toegestaan om gebruik te maken van de baby-kleedcabines. Deze cabines dienen vrij te blijven voor de betreffende doelgroep.
  • Indien u op zondagochtend aansluitend aan de zwemles met uw kind(eren) gaat vrij zwemmen, mogen de kinderen niet zonder begeleiding in de zwemzaal zijn. u wordt verzocht hen bij de douches op te halen en onder uw toezicht te houden.
  • Heeft u of uw kind iets laten liggen tijdens de zwemles? Wellicht is het door ons gevonden! Vraag hiernaar voor of na afloop van de zwemles.

Tot slot nog een algemene opmerking:

  • Tijdens de zwemlesuren is het sportcomplex voor iedereen vrij toegankelijk. Er wordt zo nu en dan kleding uit de groepskleedruimtes en omkleedcabines gestolen. Doe de kleding daarom in een tas en neem het mee.
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten

  • Sponsoren